Vilkår og betingelser Personlig trening

Vilkår for Personlig trening


1. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha en god allmenn helsetilstand, som gjør at treningen kan gjennomføres uten risiko.

2. Avtalen er personlig og kan ikke overdras til et annet medlem.

3. Avtalen er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato, med unntak av 50-klipps pakker som er gyldig i 16 måneder fra kjøpsdato.

4. Ubenyttede PT-klipp tilbakebetales ikke av BOXFIT, med unntak av tilfeller grunnet spesielle omstendigheter.

5. PT timene er en 55 minutters treningsøkt med PT

6. Dersom medlemmet møter opp forsinket til booket PT-time, vil den regnes fra opprinnelig oppstart av booket tid.

7. Av booking av PT-time må skje senest 24 timer i forkant av timen. Timer som av bookes senere enn dette , eller som medlemmet ikke møter opp til, vil bli belastet i sin helhet.

8. PT pakke 25 og 50 klipp kan betales på avtale giro. 25 pakken deles opp i 2 måneder og 50 kan deles opp i 4 måneder.
Vilkår og betingelser for Gruppetimer

Vilkår for gruppetimer


1. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha en god allmenn helsetilstand, som gjør at treningen kan gjennomføres uten risiko.

2. Påmelding er personlig og kan ikke overdras til et annet medlem.

3. Av booking at gruppetime må skje senest 2 timer før timen starter eller blir klippet belastet.

4. Booking og betaling av time må skje før en møter opp til gruppetime.

5. Dersom medlemmet kommer mer enn 5 minutter forsinket til timen mister en plassen sin for gruppetimen.