MENTAL HELSE
GJENNOM FYSISK AKTIVITET

BEDRIFT

Trening og aktivitet gir sunnere ansatte og skaper en helsefremmende arbeidsplass