BARN & UNGDOM

Omsorg, sosial og aktiv hverdag

BARN OG UNGDOM

TRENING FOR BARN OG UNGDOM

BOXFIT hjelper barn og ungdom med å få en sosial utvikling gjennom fysisk aktivitet, kommunikasjon, samspill, fellesskap og samhold i et miljø preget av treningslek, utforskning og læring. Vårt mål er bl.a. å veilede barn og ungdom til å ta ansvar for sitt eget liv og få en bedre helse gjennom fysisk aktivitet.

BARN OG UNGDOMSARBEIDER BARN OG UNGDOMSARBEIDER

PROSJEKT & PAKKELØSNINGER PROSJEKT & PAKKELØSNINGER